Call of Duty: Warzone đã có hack, nhưng quan trọng là cách xử lý của hãng và liêm sỉ của anh em+

Call of Duty: Warzone đã có hack, nhưng quan trọng là cách xử lý của hãng và liêm sỉ của anh em