Chốt danh sách event Free VIP và MOD tháng 1 - 2018+

Chốt danh sách event Free VIP và MOD tháng 1 – 2018