Danh sách Clan và các bang chủ tham gia WarClan lần 1 / tháng 8 – 2017