ASUS ROG công bố giải đấu ROG MASTERS 2017 vòng loại Việt Nam cho tựa game DOTA 2 & CS:GO+

ASUS ROG công bố giải đấu ROG MASTERS 2017 vòng loại Việt Nam cho tựa game DOTA 2 & CS:GO