Copy link Steam profile của bạn và paste vào ô bên dưới sau đó nhấn Submit
SteamID / FriendID / customURL: