Anh Tuan hỏi 4 năm trước

Ai biết lỗi game CS:GO has stopped working thì giúp tôi với 🙁 vừa mua xong thì nó lỗi 

1 Answers
Lunatic Nhân viên trả lời 4 năm trước

Bạn có thể ghi nguyên văn hoặc chụp hình lại post lên luôn xem, đồng thời ghi luôn cấu hình máy ( CPU, RAM, VGA ) thì mới chẩn đoán bệnh được nhé.
Nhưng nghe sơ qua có vẻ giống ram 4Gb. nếu ram 4Gb thì hay bị. csgo cần ít nhất 6Gb RAM

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account