Lệnh bind nút để bật tắt khả năng nhìn thấy team xuyên qua tường cản

// Toggle Info Target ID
alias “ToggleInfo” “info_on”
alias “info_on” “+cl_show_team_equipment; alias ToggleInfo info_off”
alias “info_off” “-cl_show_team_equipment; alias ToggleInfo info_on”
bind “kp_5” “ToggleInfo”

Thay “kp_5” bằng nút mình muốn
ví dụ:
bind “f” “ToggleInfo”
bấm f để bật và tắt

Xem thêm  Cùng "chơi" với các lệnh chỉnh view model của csgo nào :)

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account