Tổng hợp tất cả các trang bet CSGO / mở case CSGO kiếm skins và kiếm tiền đình đám nhất 2018

Bài này xin tổng hợp các trang website chuyên cá cược csgo / open case csgo cho mọi người dễ phát tài và có skins xịn vào chơi game cho sang chảnh :))
Lưu ý là post có chứa các link ref của ad nhé <3 cảm ơn ae đã ủng hộ


CSGO Polygon

Roulette, coinflip and Esports betting
Use code: BONUSCOINS for 100 free credits.
Free To Start Roulette Coin Flip Betting Skins Shop
CSGO Polygon referral code BONUSCOINS
 • Our CSGO Polygon free code will help you get started without any deposit
 • Play roulette, coinflip or bet on Esports at CSGO Polygon
 • Chat with other CSGO Polygon Russian and English players in the chatroom
 • Redeem your credits for skins in the store.
 • Play now at CSGO Polygon. Use code: BONUSCOINS for 100 free credits.

 

Crash, roulette, sweeper and dice games
Use code: 1hpcsgo for .50 free coins at CSGO Bounty!
Free To Start Roulette Crash Dice MinesSkins Shop
CSGO Bounty code BIGBOUNTY
 • Get free .50 coins at CSGO Bounty using the free code.
 • Play heaps of different games to win coins at CSGO Bounty.
 • Redeem your coins in the marketplace for skins.
 • Play now at CSGO Bounty. Use code: 1hpcsgo for .50 free coins at CSGO Bounty!

 

Dice roll game with a skins shop where you can spend your coins
Use code: 1hpcsgo for .50 free coins when you first sign up.
Free To Start Roulette Crash Dice ChatSkins Shop
CSGO Roll free code to win skins
 • Get started without any deposit using your free coins.
 • Chat with other players as you play on CSGO Roll.
 • Redeem your coins in the store for skins.
 • Try your luck rolling dice on CSGO Roll.
 • Play now at CSGO Roll. Use code: 1hpcsgo for .50 free coins when you first sign up.

 

Roulette, Crash, Blackjack, Dice and more!
Use code: 1hpcsgo for a massive 500 free coins when you join!
Free To Start Roulette Dice Crash BlackjackJackpot Chat Skins Shop
Esports betting, jackpot, dice and coinflip games
Use code: CSGOREFCLUB for 110 free coins!
Free To Start Betting Dice Coin Flip JackpotSkins Shop
EsportsPlus referral code CSGOREFCLUB
 • Get started for free with 110 free coins at EsportsPlus.
 • Bet on esports matches or play dice and coinflip games.
 • Watch this video to see how it works.
 • Play via web, Android or iOS.
 • Login each day to get bonus free coins. The more days in a row you visit, the more you get!
 • Play now at EsportsPlus. Use code: CSGOREFCLUB for 110 free coins!

 

CSGO skins and games marketplace
Use code: FG917H for $1 free credit at Gameflip.
Free To Start Skins Shop
Gameflip
 • Buy CSGO skins on the Gameflip marketplace.
 • Sell your old games and collectibles for profit!
 • Play now at Gameflip. Use code: FG917H for $1 free credit at Gameflip.

 

Case opening game with many different case types.
Use code: 1hpcsgo for $1.20 free at Farm Skins!
Free To Start Case Opening
Farm Skins free code CLUB
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Farm Skins supports English and Russian languages.
 • Open a Farm Skins free case with the code!
 • Play now at Farm Skins. Use code: 1hpcsgo for $1.20 free at Farm Skins!

 

Beat the crash timer to win CSGO skins
Use code: C50-76175 for free coins!
Free To Start Skins Shop Crash
CSGO Crash
 • Enter the CSGO Crash free code by clicking your profile > Referrals > Enter Code.
 • Place a bet. Watch the multiplier increase from 1x upwards!
 • Cash out any time to get your bet multiplied by that multiplier.
 • Withdraw your coins for CSGO skins.
 • Play now at CSGO Crash. Use code: C50-76175 for free coins!

 

Daily free cases and bonuses for new users
Get $1.50 free when you join Caserandom!
Free To Start Case Opening Giveaways
Caserandom free coins offer
 • Case opening game with different case types to choose from.
 • Open a Caserandom case for free with your free coins
 • Over 26 million cases have been opened on Caserandom.
 • Open a Caserandom daily free case every 24 hours!
 • Play now at Caserandom. Get $1.50 free when you join Caserandom!

 

Crash game to win CSGO skins
Get 500 free coins at Gamdom when you join! CODE: 1hpcsgo
Free To Start Crash Roulette Chat Skins Shop
Case opening game with many different case types.
Use code: @LunaPhich – thich gai 16 tuoi for $1 free!
Free To Start Case Opening
Open CSGO free code @REFCLUB
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Play now at Open CSGO. Use code: @LunaPhich – thich gai 16 tuoi for $1 free!

 

Huge amount of game types to win skins!
Use code: 1hpcsgo at CSGO Case for 150 free coins!
Free To Start Roulette Blackjack Jackpot DiceCase Opening Betting Chat Skins Shop
CSGO Case free code BRIEFCASE
 • Click ‘FREE’ then ‘Enter Code’ at the top then enter the free code
 • Must have CSGO on account to redeem
 • CSGO Case has heaps of game modes from coinflip, jackpot, betting to scratchcards
 • Try your luck at slots to earn cs skins
 • Play now at CSGO Case. Use code: 1hpcsgoat CSGO Case for 150 free coins!


 

CSGO and other esports betting
$1 FREE! Use code: 1hpcsgo
Free To Start Betting Skins Shop
Drake Lounge free code LOUNGING
 • Get started without any deposit when using free $1 Drake Lounge code.
 • Drake Lounge is one of the most popular Esports betting lounges.
 • Bet on CSGO, League of Legends, Dota 2 and more!
 • Cashout your coins for CSGO skins.
 • Play now at Drake Lounge. $1 FREE! Use code: 1hpcsgo

 

Beat the crash timer to win CSGO skins
Use code: 1hpcsgo for 250 free coins!
Free To Start Skins Shop Crash Mines Roulette
Skin UP code
 • Enter free code by clicking Referrals > Enter Code.
 • Place a bet. Watch the multiplier increase from 1x upwards!
 • Cash out any time to get your bet multiplied by that multiplier.
 • Try your luck at roulette too!
 • Withdraw your coins for CSGO skins.
 • Play now at Skin UP. Use code: 1hpcsgo for 250 free coins!

 

Win skins playing a jackpot and roulette games
Use code: 1hpcsgo for free coins
Free To Start Roulette Jackpot Coin FlipCase Opening Skins Shop
Win skins playing a crash and roulette!
Use code: 1911907 for free coins
Free To Start Roulette Crash Skins Shop
Drake Wing free code BBQWINGS
 • Win skins playing roulette and crash.
 • Collect free coins via the Gift Code button
 • Exchange CSGO skins in the marketplace.
 • Use the Drake Wing free code to get started.
 • Play now at Drake Wing. Use code: 1911907 for free coins

 

Win skins playing roulette games
Use code: 1hpcsgo for .50 free!
Free To Start Roulette Skins Shop
CSGO Empire free code GOHUGE
 • Get started without any deposit with free coin code.
 • Redeem your coins for skins.
 • Play now at CSGO Empire. Use code: 1hpcsgo for .50 free!

 

Case opening game with many different case types
Use code: 1hpcsgo for free .69 to open a case for free
Free To Start Case Opening
Drake Moon free case
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Play now at Drake Moon. Use code: 5379682 for free .69 to open a case for free

 

Roulette, Jackpot and Crash bust games for CSGO skins
Get a free banana to bet with when you join!
Free To Start Roulette Crash Dice ChatSkins Shop
Society.gg free bananas
 • Use your free Society.gg banana when you join.
 • Bet on the crash to win!
 • Play arcade games for bananas.
 • Redeem your coins in the marketplace for skins.
 • Play now at Society.gg. Get a free banana to bet with when you join!


 

Play Roulette to win skins
Use code: 1HPCSGO  for 5000 free coins!
Free To Start Roulette Skins Shop
CSGO Exclusive free code GREATEST
 • Use code to get 5000 CSGO Exclusive test coins
 • Buy skins with your coins from the marketplace
 • Play now at CSGO Exclusive. Use code: 1HPCSGO  for 5000 free coins!

Lưu ý:

Thường tất cả các site chỉ cho rút skin về sau khi nạp vào ít nhất 5$. Nên các bạn hãy chọn cho mình 1 site ưng ý nhất và chơi trên đó. Không nhất thiết phải chơi trên nhiều site vì sẽ phải cúng rất nhiều tiền :))

Update sites:

1- DATDROP – code: 1hpcsgo

2-

Incoming search terms:

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account