CSGO Phiên bản cập nhật 1.35.9.8-rc1

[GAMEPLAY]
– Tiếp tục cân bằng các loại súng lục để nâng cao tính hữu dụng của súng lục
– Five-SeveN: được điều chỉnh để tăng tính chiến thuật và khả năng phòng thủ

— Tăng nhẹ độ chính xác khi xả đạn
— Giạm không hề nhẹ độ chính xác khi di chuyển

[PERFECT WORLD] <—- update dành cho Tàu khựa nên không cần dịch
– Prime status is now immediately granted to Perfect World accounts with identity verification.
– Enabled support for custom avatars in game.
– Enabled access to the developers console.

[MISC]
– Sửa dữ liệu vũ khí nội bộ. (Thanks SlothSquadron and koga0995 for spotting unintended changes)
– Fix lỗi khiến người chơi không thể rơi flashbang thứ 2 nếu bị giết sau khi ném trái flashbang thứ 1 trong trận

– Fix lỗi BOT không thích dùng súng pede SCAR20 (người report > BOT Vitaliy!)
– Fix lỗi khi mua bất kì cái quần què gì cũng đều làm full lại các loại đạn dược dự phòng.
– Fix lỗi … không hiểu đang nói cái gì >>> Fixed some corner cases where buying items via console could ignore the user’s loadout selection.
– Fix lỗi cố tình drop những thứ không thể drop để đạt danh hiệu top player cống hiến của cải cho team.
– Fix lỗi hiếm làm cho người chơi hiển thị vũ khí không đúng sự thật  =)).
– Fix lỗi decoy grenade chơi âm thanh không đúng của vũ khí.
– Fix lỗi lệnh “buy” trên console hiển thị tất cả các lựa chọn thay vì hiện hardcode .
– Map editing: env_gunfire entities can now fire all weapon types (e.g. weapon_m4a1_silencer or weapon_revolver)
– Fix lỗi tràn bộ nhớ khi spec khiến crash game.
– Thêm chức năng trade trên menu nhỏ .
– Cải thiện tốc độ load map.

Xem thêm  CSGO update 8-8-2017

ENGLISH

Releasing 1.35.9.8-rc1 update

[GAMEPLAY]
– Shipping more changes to pistols with the goal of emphasizing skillful use of the weapons.
– Five-SeveN: The Five-SeveN has been adjusted to reward tactical positioning and defensive play.
— Slightly improved accuracy when firing several shots rapidly.
— Substantially reduced accuracy while moving.

[PERFECT WORLD]
– Prime status is now immediately granted to Perfect World accounts with identity verification.
– Enabled support for custom avatars in game.
– Enabled access to the developers console.

[MISC]
– Overhauled internal weapon data representation. (Thanks SlothSquadron and koga0995 for spotting unintended changes)
– Fixed an issue that caused players to not drop their 2nd flashbang if they are killed after throwing 1 flashbang during the round.
– Fixed an issue where sniper bots didn’t like the Scar20 (Thanks BOT Vitaliy!)
– Fixed an issue where buying non-weapon items would restock ammo for all your weapons.
– Fixed some corner cases where buying items via console could ignore the user’s loadout selection.
– Fixed an issue where attempting to drop undroppable items (like grenades) would count the item’s value towards the player’s “donations” for the round.
– Fixed a rare issue that could cause players to show incorrect holstered weapons.
– Fixed an issue where decoy grenades could make sounds from the wrong weapon.
– Fixed “buy” console command to list all options instead of being a hardcoded help string.
– Map editing: env_gunfire entities can now fire all weapon types (e.g. weapon_m4a1_silencer or weapon_revolver)
– Fixed a memory leak related to spectating.
– Adding ability to initiate trades from friend’s context menu.
– Improved map load times in some circumstances.

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account