Các thay đổi từ phiên bản CSGO  “1.35.9.7-rc1” đã được cập nhật.

[ GAMEPLAY ]
– Cân bằng hệ thống súng ống, cụ thể là nerf sự bá đạo của khẩu Tec-9.
— Tec-9: đã bị điều chỉnh nhằm nhấn mạnh khả năng di chuyển và aim khi di chuyển. Các thay đổi bao gồm:
– – Tăng nhẹ độ chính xác khi bắn từng viên
– – Giảm nhẹ độ chính xác khi bắn liên tiếp
– – Giảm lượng đạn và đạn dự trữ xuốn còn 18 và 90
– Fix lỗi nhảy điếm, lỗi mà người nhảy có thể nhìn thấy kẻ thù nhưng kẻ thù không thể nhìn thấy người nhảy lên. Lỗi camera khi nhìn ở góc nhìn thứ nhất cao hơn đầu ở góc nhìn thứ 3
– Người chơi sẽ gây tiếng động khi đáp đất nếu bỏ ngồi khi đang nhảy và giữ phím ngồi
– Fix hàng loạt các lỗi khiến âm thanh không thể nghe thấy khi một người chơi ở phía sau tường (Thanks, simpleavaster!)

[ LINUX ]
– Dọn sach cách CSGO chay , do đó sẽ giảm đi một số process


Bản tiếng Anh

The following changes from “1.35.9.7-rc1” are now live.

[ GAMEPLAY ]
– Shipping initial changes to pistols with the goal of emphasizing skillful use of the weapons, beginning with the Tec-9.
— Tec-9: The Tec-9 has been adjusted to emphasize aiming while retaining the weapon’s high mobility. The current changes include:
– – slightly improved accuracy when taking a single shot
– – significantly reduced accuracy when firing rapidly
– – magazine and reserve ammo reduced to 18 and 90, respectively
– Extended the existing camera height restriction system to include cases where a player is in the air, preventing the first-person camera from rising above their third-person head.
– Players will now make a landing sound if they un-crouch while crouch-jumping.
– Fixed several inconsistencies where sounds were not broadcast when a player was occluded by a wall. (Thanks, simpleavaster!)

Xem thêm  Top 10 map custom CSGO tháng 12 - 2017

[ LINUX ]
– Cleaned up the way CS:GO launches so there is one fewer process

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account