Event WarClan CSGO 1Hp – Thay đổi hoạt động của group và Server

Lần đầu tiên trong lịch sử CSGO, lần đâu tiên trong lịch sử nhân loại và cũng lần đầu tiên dưới sự soi sáng của băng nhóm 1Hp .  Chúng tôi xin long trọng thông báo tổ chức WAR-CLANS CSGO . Một sự kiện tranh đấu sẽ diễn ra liên tục và đều đặn nhằm mang lại tính đoàn kết … Đọc tiếp Event WarClan CSGO 1Hp – Thay đổi hoạt động của group và Server