[ CSGO ] Fix lỗi đứng hình khi gặp kẻ thù+

[ CSGO ] Fix lỗi đứng hình khi gặp kẻ thù