CS:GO Smarter BOTs / Làm cho bot thông minh hơn

CS:GO Bot nav
Trong CS:GO thì con Bot khá là ngu … dù là ở mode Hardest , lý do một phần là do file .nav của các map được game auto generated rất sơ sài nên ta cần phải tinh chỉnh nó, tối ưu nó trước và sau đó là tối ưu cái Bot profile (botprofile.bd)

Để có thể edit các file NAV chúng ta gõ lệnh sau:
nav_edit 1
bot_quota 2
bot_zombie 1
bind n “bot_goto_selected” //<— lệnh này để ra lệnh con BOT đi đến nơi ta chỉ định để xem nó có bị “ngu” trong lúc di chuyển không. bấm nút N
sv_cheats 1
bot_debug 1

Nếu edit tốt , ta thậm chí có thể làm cho Bot biết stack/long jump/ parkour

Edit botprofile.bd:
Hiểu về file:
Đây là file quyết định vài thứ cho các con bot như aim, reaction, độ khó, khả năng eco và teamwork v.v…. à quên có cả tên của BOT. Chúng ta có thể edit nhiều thứ trong file này.
Bên dưới là nội dung của botprofile.db trong file đính kèm

Dưới đây là những gì đã làm trong file đính kèm:
Profile BOT thông minh hơn file navigation cho nó
Giờ chúng nó sẽ aim gần như người, biết né flash, biết check góc điếm v.v…

Cách cài:
Tải file này về và giải nén sau đó chép đè vào thư mục của csgo
mặc định là:
…SteamAppscommonCounter-Strike Global Offensivecsgo
vị trí các file như sau:
botprofile.db > nằm ở …csgo
các file .nav thì nằm ở > …csgomaps

Lưu ý:
– Sau mỗi lần CSGO update thì mọi thứ sẽ trở về như cũ, nên nếu muốn tiếp tục sử dụng thì phải làm lại các bước (chép đè lại)

– Các file này cũng không liên quan hay ảnh hưởng tới VAC, nên cứ vọc thoải mái.

Download: CLICK HERE ĐỂ DOWNLOAD

Recent search terms: