Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  Lunatic 1 năm, 9 tháng trước.

 • Người viết
  Bài viết
 • #10709
   Lunatic 
  Quản lý

  Grenade Snowman

  File info:

  • Server-Side FastDownLoad Files
  • Server-Side files
  • README.txt – address for .vmt, .vtf, .mdl etc. for download file

  PATHS:

  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands.vtf
  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands_normal.vtf
  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands.vmt
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u.vtf
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u_normal.vtf
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u.vmt
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.dx90.vtx
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.mdl
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.phy
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.vvd
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.dx90.vtx
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.mdl
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.vvd

  DOWNLOAD:

   Manual Download

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Translate »
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ