Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  Lunatic 1 năm, 7 tháng trước.

 • Người viết
  Bài viết
 • #10709
   Lunatic 
  Quản lý

  Grenade Snowman

  File info:

  • Server-Side FastDownLoad Files
  • Server-Side files
  • README.txt – address for .vmt, .vtf, .mdl etc. for download file

  PATHS:

  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands.vtf
  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands_normal.vtf
  materials/models/weapons/counter-strike-source/eminem/v_models/hands/v_hands.vmt
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u.vtf
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u_normal.vtf
  materials/models/weapons/eminem/grenade_snowman/snowman_u.vmt
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.dx90.vtx
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.mdl
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.phy
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman_dropped.vvd
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.dx90.vtx
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.mdl
  models/weapons/eminem/grenade_snowman/grenade_snowman.vvd

  DOWNLOAD:

   Manual Download

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ