457014621

Link Steam Group:

http://steamcommunity.com/groups/1hp-vietnam/discussions/0/530645446317582192/

Để tiện lưu lại phòng khi bị sự cố mất danh sách leader các team làm mod server match, mọi người comment lại theo hướng dẫn ở steam group steamid của mình nhé.

Cách lấy steamid chính xác xem link sau:
goo.gl/mlgYsE

Link hướng dẫn dùng server:
Server PUG:
goo.gl/jaGqng

Server match:
goo.gl/SbAf42

Related Post