Anh Tuan hỏi 2 năm trước

Ai biết lỗi game CS:GO has stopped working thì giúp tôi với 🙁 vừa mua xong thì nó lỗi 

1 Answers
Lunatic Nhân viên trả lời 2 năm trước

Bạn có thể ghi nguyên văn hoặc chụp hình lại post lên luôn xem, đồng thời ghi luôn cấu hình máy ( CPU, RAM, VGA ) thì mới chẩn đoán bệnh được nhé.
Nhưng nghe sơ qua có vẻ giống ram 4Gb. nếu ram 4Gb thì hay bị. csgo cần ít nhất 6Gb RAM

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ