PUBLIC GAMEMODES we can find:

Touchdown by rogeraabbccdd
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2523954

Duels by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=297186

Paintball by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=287879

Paintball by Mitchell
https://github.com/MitchDizzle/Extended-PaintBall

Basebuilder by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=277538

Dance Dance Revolution by Bara
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2400285

Capture the flag by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=289838

CSGOWare by TonyBaretta
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2500764

TTT by Bara
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2357981

Fun Rounds by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2316433

CSGO Zombie Escape

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=291717

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2634393#post2634393

https://escapers-zone.net/viewtopic.php?t=6

CSGO Zombie Riot by UNLOZE

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2617995

CSGO Soccer mod

https://steamcommunity.com/groups/soccer_mod

CSGO Murder mod,

[CS:GO] Murder

CSGO Sandbox (SnBx),

CSGO The Hidden

CSGO Jailbreak

CSGO Base builder

[CS:GO] Basebuilder v2.2.9

CSGO Super Heroes mod:

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2546111

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=300914

CSGO Fortwars

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2543774

CSGO Hungergames:

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2537443

Hunger Games by zipcore & others
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=299747

CSGO Retake 1v1

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2295040

CSGO retake 2v2

[CS:GO] Retakes 2vs2 Edition

CSGO DUEL mod:

[CS:GO] DUELS: The Deathmatch Replacer BETA

CSGO Chicken wars

[CSGO] Chicken Wars (v1.2.2, 17-04-2017)

CSGO Hitman mod

[CS:GO] Hitman Mod (v1.15 1/5/2017)

CSGO Dodgeball

[CSGO] Dodgeball with homing ball!

CSGO Layer Strike

[CS:GO] Layer Strike (1.1 2017-02-28)

CSGO Call of Duty mod

[CSGO] Call of Duty (v1.0, 7. Feb 2017)

CSGO KZ Climb mod

CSGO Ghost Hunter mod

[CS:GO] Ghost hunter

CSGO Prophunt mod

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2384364

CSGO Deathrun mod

[CSS/CS:GO] AbNeR DeathRun Manager **UPDATED v2.6fix 02/04/2017**

War3Source:EVO (Wc3Mod) by War3Evo
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2431473

GhostStrike by Kinsi
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2462443

Rocket Jump by boomix
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=283533

Block Builder by x3ro
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=258329

FurienMod by ESK0
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=275881

Chicken Wars by Keplyx
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=2512883

Call of Duty Mod by ESK0
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=293695

GlassWar by ESK0
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=267626

Practice Mode by splewis
https://github.com/splewis/csgo-practice-mode

If you know any working mod / new mod please comment 😀

Nếu bạn biết có mod nào mới hoặc còn hoạt động / update thường xuyên thì hãy comment kèm link để mình cập nhật post nhé.

PRIVATE GAMEMODES we can buy :

CSGO Hunger game by Zipcore

CSGO Prohunt by Zipcore

CSGO Zombie riot NPC Bosses

  • 2
    Shares

0 Comments

Leave a reply

©2019 1Hp Gaming

Nhắn cho ADMIN

Hiện tại chúng tôi không online. Nhưng bạn có thể để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ hồi âm sớm cho bạn. Thân.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account