Lệnh bind nút để bật tắt khả năng nhìn thấy team xuyên qua tường cản

// Toggle Info Target ID
alias “ToggleInfo” “info_on”
alias “info_on” “+cl_show_team_equipment; alias ToggleInfo info_off”
alias “info_off” “-cl_show_team_equipment; alias ToggleInfo info_on”
bind “kp_5” “ToggleInfo”

Thay “kp_5” bằng nút mình muốn
ví dụ:
bind “f” “ToggleInfo”
bấm f để bật và tắt

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ