Do một số trục trặc về kinh phí và nhân sự nên website dành tạo match 5v5 csgo.vn sẽ dừng hoạt động.

Tạm thời sẽ dời về http://pug.1hp-gaming.com

Để ae tiếp tục có sân chơi riêng.

Chúc bà con vui vẻ.

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ