Tổng hợp tất cả các trang bet CSGO / mở case CSGO kiếm skins và kiếm tiền đình đám nhất 2018

Bài này xin tổng hợp các trang website chuyên cá cược csgo / open case csgo cho mọi người dễ phát tài và có skins xịn vào chơi game cho sang chảnh :))
Lưu ý là post có chứa các link ref của ad nhé <3 cảm ơn ae đã ủng hộ


CSGO Polygon

Roulette, coinflip and Esports betting
Use code: BONUSCOINS for 100 free credits.
Free To Start Roulette Coin Flip Betting Skins Shop
CSGO Polygon referral code BONUSCOINS
 • Our CSGO Polygon free code will help you get started without any deposit
 • Play roulette, coinflip or bet on Esports at CSGO Polygon
 • Chat with other CSGO Polygon Russian and English players in the chatroom
 • Redeem your credits for skins in the store.
 • Play now at CSGO Polygon. Use code: BONUSCOINS for 100 free credits.

 

Crash, roulette, sweeper and dice games
Use code: 1hpcsgo for .50 free coins at CSGO Bounty!
Free To Start Roulette Crash Dice MinesSkins Shop
CSGO Bounty code BIGBOUNTY
 • Get free .50 coins at CSGO Bounty using the free code.
 • Play heaps of different games to win coins at CSGO Bounty.
 • Redeem your coins in the marketplace for skins.
 • Play now at CSGO Bounty. Use code: 1hpcsgo for .50 free coins at CSGO Bounty!

 

Dice roll game with a skins shop where you can spend your coins
Use code: 1hpcsgo for .50 free coins when you first sign up.
Free To Start Roulette Crash Dice ChatSkins Shop
CSGO Roll free code to win skins
 • Get started without any deposit using your free coins.
 • Chat with other players as you play on CSGO Roll.
 • Redeem your coins in the store for skins.
 • Try your luck rolling dice on CSGO Roll.
 • Play now at CSGO Roll. Use code: 1hpcsgo for .50 free coins when you first sign up.

 

Roulette, Crash, Blackjack, Dice and more!
Use code: 1hpcsgo for a massive 500 free coins when you join!
Free To Start Roulette Dice Crash BlackjackJackpot Chat Skins Shop
CSGOatse BIGTIME code
 • Heaps of game types to win skins at CSGOatse.
 • Use the CSGOatse free code to get 500 free coins!
 • Buy skins in the shop with your coins.
 • Play now at CSGOatse. Use code: 1hpcsgo for a massive 500 free coins when you join!

 

Esports betting, jackpot, dice and coinflip games
Use code: CSGOREFCLUB for 110 free coins!
Free To Start Betting Dice Coin Flip JackpotSkins Shop
EsportsPlus referral code CSGOREFCLUB
 • Get started for free with 110 free coins at EsportsPlus.
 • Bet on esports matches or play dice and coinflip games.
 • Watch this video to see how it works.
 • Play via web, Android or iOS.
 • Login each day to get bonus free coins. The more days in a row you visit, the more you get!
 • Play now at EsportsPlus. Use code: CSGOREFCLUB for 110 free coins!

 

CSGO skins and games marketplace
Use code: FG917H for $1 free credit at Gameflip.
Free To Start Skins Shop
Gameflip
 • Buy CSGO skins on the Gameflip marketplace.
 • Sell your old games and collectibles for profit!
 • Play now at Gameflip. Use code: FG917H for $1 free credit at Gameflip.

 

Case opening game with many different case types.
Use code: 1hpcsgo for $1.20 free at Farm Skins!
Free To Start Case Opening
Farm Skins free code CLUB
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Farm Skins supports English and Russian languages.
 • Open a Farm Skins free case with the code!
 • Play now at Farm Skins. Use code: 1hpcsgo for $1.20 free at Farm Skins!

 

Beat the crash timer to win CSGO skins
Use code: C50-76175 for free coins!
Free To Start Skins Shop Crash
CSGO Crash
 • Enter the CSGO Crash free code by clicking your profile > Referrals > Enter Code.
 • Place a bet. Watch the multiplier increase from 1x upwards!
 • Cash out any time to get your bet multiplied by that multiplier.
 • Withdraw your coins for CSGO skins.
 • Play now at CSGO Crash. Use code: C50-76175 for free coins!

 

Daily free cases and bonuses for new users
Get $1.50 free when you join Caserandom!
Free To Start Case Opening Giveaways
Caserandom free coins offer
 • Case opening game with different case types to choose from.
 • Open a Caserandom case for free with your free coins
 • Over 26 million cases have been opened on Caserandom.
 • Open a Caserandom daily free case every 24 hours!
 • Play now at Caserandom. Get $1.50 free when you join Caserandom!

 

Crash game to win CSGO skins
Get 500 free coins at Gamdom when you join! CODE: 1hpcsgo
Free To Start Crash Roulette Chat Skins Shop
Gamdom free coins
 • Play crash games at Gamdom.
 • Use your free coins to win big.
 • Daily free coins.
 • Cash out for CS:GO skins.
 • Play now at Gamdom. Get 500 free coins at Gamdom when you join! CODE: 1hpcsgo

 

Case opening game with many different case types.
Use code: @LunaPhich – thich gai 16 tuoi for $1 free!
Free To Start Case Opening
Open CSGO free code @REFCLUB
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Play now at Open CSGO. Use code: @LunaPhich – thich gai 16 tuoi for $1 free!

 

Huge amount of game types to win skins!
Use code: 1hpcsgo at CSGO Case for 150 free coins!
Free To Start Roulette Blackjack Jackpot DiceCase Opening Betting Chat Skins Shop
CSGO Case free code BRIEFCASE
 • Click ‘FREE’ then ‘Enter Code’ at the top then enter the free code
 • Must have CSGO on account to redeem
 • CSGO Case has heaps of game modes from coinflip, jackpot, betting to scratchcards
 • Try your luck at slots to earn cs skins
 • Play now at CSGO Case. Use code: 1hpcsgoat CSGO Case for 150 free coins!


 

CSGO and other esports betting
$1 FREE! Use code: 1hpcsgo
Free To Start Betting Skins Shop
Drake Lounge free code LOUNGING
 • Get started without any deposit when using free $1 Drake Lounge code.
 • Drake Lounge is one of the most popular Esports betting lounges.
 • Bet on CSGO, League of Legends, Dota 2 and more!
 • Cashout your coins for CSGO skins.
 • Play now at Drake Lounge. $1 FREE! Use code: 1hpcsgo

 

Beat the crash timer to win CSGO skins
Use code: 1hpcsgo for 250 free coins!
Free To Start Skins Shop Crash Mines Roulette
Skin UP code
 • Enter free code by clicking Referrals > Enter Code.
 • Place a bet. Watch the multiplier increase from 1x upwards!
 • Cash out any time to get your bet multiplied by that multiplier.
 • Try your luck at roulette too!
 • Withdraw your coins for CSGO skins.
 • Play now at Skin UP. Use code: 1hpcsgo for 250 free coins!

 

Win skins playing a jackpot and roulette games
Use code: 1hpcsgo for free coins
Free To Start Roulette Jackpot Coin FlipCase Opening Skins Shop
CSGO Big free code REFCLUB
 • Win skins playing roulette and other games.
 • Collect free coins via the ‘Promo Codes’ option
 • Redeem coins in the marketplace to earn your cs skins
 • Play now at CSGO Big. Use code: 1hpcsgo for free coins

 

Win skins playing a crash and roulette!
Use code: 1911907 for free coins
Free To Start Roulette Crash Skins Shop
Drake Wing free code BBQWINGS
 • Win skins playing roulette and crash.
 • Collect free coins via the Gift Code button
 • Exchange CSGO skins in the marketplace.
 • Use the Drake Wing free code to get started.
 • Play now at Drake Wing. Use code: 1911907 for free coins

 

Win skins playing roulette games
Use code: 1hpcsgo for .50 free!
Free To Start Roulette Skins Shop
CSGO Empire free code GOHUGE
 • Get started without any deposit with free coin code.
 • Redeem your coins for skins.
 • Play now at CSGO Empire. Use code: 1hpcsgo for .50 free!

 

Case opening game with many different case types
Use code: 1hpcsgo for free .69 to open a case for free
Free To Start Case Opening
Drake Moon free case
 • Case opening game with many different case types to choose from.
 • Play now at Drake Moon. Use code: 5379682 for free .69 to open a case for free

 

Roulette, Jackpot and Crash bust games for CSGO skins
Get a free banana to bet with when you join!
Free To Start Roulette Crash Dice ChatSkins Shop
Society.gg free bananas
 • Use your free Society.gg banana when you join.
 • Bet on the crash to win!
 • Play arcade games for bananas.
 • Redeem your coins in the marketplace for skins.
 • Play now at Society.gg. Get a free banana to bet with when you join!


 

Play Roulette to win skins
Use code: 1HPCSGO  for 5000 free coins!
Free To Start Roulette Skins Shop
CSGO Exclusive free code GREATEST
 • Use code to get 5000 CSGO Exclusive test coins
 • Buy skins with your coins from the marketplace
 • Play now at CSGO Exclusive. Use code: 1HPCSGO  for 5000 free coins!

Lưu ý:

Thường tất cả các site chỉ cho rút skin về sau khi nạp vào ít nhất 5$. Nên các bạn hãy chọn cho mình 1 site ưng ý nhất và chơi trên đó. Không nhất thiết phải chơi trên nhiều site vì sẽ phải cúng rất nhiều tiền :))

Update sites:

1- DATDROP – code: 1hpcsgo

2-

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ