GG WP !
Tân vương trò chơi vương quyền 1Hp đã lộ diện – Game of troll mùa 1 đã kết thúc (war clan)
 
Heil Gia tộc Pub.stars !
Quốc kỳ của tộc Pub.stars
Tân vương đầu tiên của vùng đất thủ lĩnh Rồng Lộn thất đại đô thành.
Trò chơi vương quyền 1Hp – Game of troll mùa 1 đã kết thúc.
Xem hành trình chinh phục của họ qua link sau:
Các thủ lĩnh của 3 gia tộc:
1- Pub.stars > thủ lĩnh Lê Vũ Huy
2- Coolz Gaming ? thủ lĩnh khoa anh huỳnh
3- Nhẫn Giả > thủ lĩnh Vuong Dao
gôm danh sách các chiến binh mà mình đề cử (steamid) để set quyền cai trị . Theo qui định của ngân hàng sắt trong link sau:
Danh sách VIP là cho chủ clan chọn, nên member có khiếu nại thì chủ clan tự chịu trách nhiệm.
hẹn gặp tất cả vào chiến sự mùa sau !

©1hp-gaming.com

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Chuyển đến thanh công cụ